P E R S I A N    M I N I M A L L Y    I N V A S I V E    S U R G E R Y    C E N T E R
 
 
ورود
بازيابي کلمه عبور
عضويت
:: م تست ::
س تست  
 برداشتن کیسه صفرا


  برداشتن کیسه صفرا شایع ترین عمل لاپاروسکوپی می باشد این عمل درد کمتری نسبت به عمل باز دارد و بهبودی جای عمل سریعتر و محل عمل از لحاظ ظاهر زیباتر خواهد بود. هضم غذا متعاقب این عمل مختل نمی شود و تغییردر رژیم غذایی لازم نیست. بیمار معمولا در همان روز ویا فردای عمل از بیمارستان مرخص می گردد.
  علایم:بیشتر افراد که سنگ صفراوی دارند بی علامتند وبه طور اتفاقی در آزمایشات (سونوگرافی) متوجه بیماری خود می شوند وعلایم می تواند سالها بعد رخ دهد. وقتی علایم بروز کند به معنی آن است که سنگ موجب انسداد موقت و یا دائم مجرای کیسه شده است.

  شایع ترین علامت کولیک صفراوی است که بسیارتیپیک است. معمولا"درد وتهوع بعد از خوردن غذای چرب شروع شده و1تا2ساعت می تواند ادامه داشته باشد. اگر درد بیش از 4 الی 5 ساعت ادامه داشته باشد نشانه کوله سیستیت است یعنی التهاب وعفونت در مجاری صفراوی به وجود آمده است. این درد با حرکت بدن تشدید نمی شود.
  مکان درد معمولا"زیر جناق سینه و یا در ربع فوقانی راست شکم زیر لبه دنده ای احساس می شود. در برخی موارد به پشت تیرمی کشد ودرد قلبی را تقلید می کند. 

  عوارض سنگ کیسه صفرا عبارتند از: کله سیستیت یا التهاب و عفونت کیسه صفرا؛ گانگرن یا نکروز کیسه صفرا که ثانویه به کله سیستیت می باشد؛ زردی بعلت انسداد مسیر صفرا به روده بعلت جابجایی سنگ بداخل مجاری صفراوی؛ پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده بعلت انسداد مسیر خروج مجرای پانکراس ثانویه به گیر کردن سنگ در محل اسفنگتر ادی؛
  کلانژیت ویا عفونت و التهاب در مسیر مجاری صفراوی بعلت عبور سنگ بداخل مجاری عمومی صفراوی؛ سپسیس یا عفونت منتشر در بدن که در افراد با ضعف سیستم ایمنی یا افراد مسن بدنبال عفونت کیسه صفرا ویا کلانژیت دیده می شود؛ فیستول بین کیسه صفرا و روده که میتواند معده؛ دوازدهه و یا کولون باشد معمولا از مسیر این فیستول سنگ بزرگ گیر کرده در کیسه بداخل روده رانده می شود؛ ایلئوس ثانویه به عبور سنگ از طریق فیستول به روده و گیر کردن آن در انتهای روده باریک رخ می دهد.
  وکانسر که مشاهده شده است که همواره بیماران مبتلا به کانسر کیسه صفرا سنگ نیز دارند اگر چه شیوع کانسر در بیماران مبتلا به سنگ حدود 1% می باشد؛ محل اتصال مجرای مشترک صفراوی به دئودنوم اسفنگتر اودی قرار دارد که در صورت جراحت ویا انقباضات مداوم می تواند علایم سنگ کیسه صفرا وپانکراتیت را در بیمار ایجاد کند که در این حالت اسفنگترو تومی صورت می گیرد.
  تکنیک: در این عمل بجای برش 20 سانتی متری عمل باز از 4 برش نیم تا یک سانتی متری برای ورود ابزار لاپاروسکوپی(گیره-چاقو-کلیپ) از میان تروکارهااستفاده می شود.

  مراحل عمل به ترتیب عبارتند از: آماده سازی بیمار - ایجاد پنوموپریتونئوم
-وارد کردن پورتها - دیدن احشاء با لاپاروسکوپ(لاپاروسکوپی تشخیصی) - بازکردن پریتوئن احشائی - باز کردن مثلث کالوت - بستن وبریدن شریان ومجرای صفراوی
-جدا کردن کیسه صفرا از بستر کبدی خود
-بیرون آوردن کیسه صفرا وسنگها - شستشوی بستر عمل - بررسی نهایی با لاپاروسکوپ- خارج کردن گاز و بستن زخم .


فیلم کیسه صفرا